Single Blog Title

This is a single blog caption

Utbildning ska inte vara regionalpolitik!

Utredningen om den svenskspråkiga yrkesutbildningens framtid i Österbotten har diskuterats mycket den senaste tiden. Efter att Ole Norrbacks utredning kring den finlandssvenska yrkesutbildningen presenterat sin delrapport tillsatte Vasa stad en egen utredning kring en eventuell sammanslagning av Yrkesakademin i Österbotten och Vasa yrkesinstitut. Deras motivering är enligt YLE att hålla beslutsrätten inom regionen och hitta förslag som kan ge mest ekonomisk vinning.

– Det oroar mig att diskussionen har fått detta fokus. Målet med utredningen och för beslutsfattare som arbetar med den ska vara unga och deras möjlighet till en högklassig utbildning på skäligt avstånd. Inte ekonomisk vinning eller regional beslutandemakt, säger Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman.

Schauman ser att svenskspråkiga som en minoritet inte har råd att gräva ner sig i skyttegravar utan istället ska satsa all energi på att skapa en svenskspråkig yrkesutbildning som är högkvalitativ och långsiktigt hållbar. Hon oroar sig också för diskussionen om tvåspråkiga lösningar.

– Jag är kritisk till tvåspråkiga lösningar. Om vi går in för sådana så finns det en risk att vi sätter oss i en utsatt situation. De svenskspråkiga platserna kan lätt bli inbesparingsobjekt längre fram. Det krävs en tydlig definition på hur en tvåspråkig modell i så fall skulle se ut, avslutar Schauman.