Single Blog Title

This is a single blog caption

SU: Vänstern och Samlingspartiet har en förlegad syn på arbetsmarknaden

Västra Nyland, 25.8.2014:

En arbetsmarknadspolitik som bara prioriterar arbetstid och pengar är problematisk och förlegad, säger Ida Schauman, ordförande för Svensk Ungdom (SU). I stället borde fokus ligga på trivsel, dialog och bättre ledarskap.

Enligt Schauman kan så kallade mjuka värderingar leda till hårda ekonomiska framgångar på arbetsmarknaden.

Tidigare i augusti föreslog Vänsterungas ordförande Li Andersson att arbetsveckan ska förkortas till 30 timmar, och att systemet först skulle kunna testas inom vårdsektorn. Samlingspartiets gruppordförande Arto Satonen har i sin tur kommit med ett förslag om att förlänga arbetstiden till 40 timmar per vecka, något som SU påpekar att redan är möjligt inom ramarna av den nuvarande lagstiftningen.

– Det som vi reagerar på i både Satonens och Anderssons förslag är att de endast fokuserar på tid och pengar. Det är en mycket förlegad syn på arbetsmarknaden. Arbetstiden är inte den enda faktorn som påverkar effektiviteten, säger Schauman.

Schauman är i synnerhet förvånad över Vänsterungas utspel och anser att förslaget om att den förkortade arbetstiden först ska införas inom vårdsektorn är märkligt eftersom det redan nu finns en brist på arbetskraft där.

– Det är en förenklad och kanske lite populistiskt bild att anta att en förkortad arbetstid leder till ökat välmående. Då ignorerar man också de underliggande problemen.

Enligt henne skulle det vara viktigare att satsa på ledarskap och på möjligheterna till fortbildning inom vården, vilket också skulle göra branschen mer attraktiv.

”Våga ifrågasätta facken”

SU efterlyser en bredare och öppnare dialog för att hitta nya lösningar för en fungerande arbetsmarknad. Schauman säger att man bland annat borde diskutera det nuvarande systemet med nationella kollektivavtal. Det finns ett långt avstånd mellan dem som förhandlar om avtalen och dem som faktiskt berörs av dem, enligt henne.

– Man borde kunna diskutera facken och nuvarande strukturer. Är fackförbunden den medborgarrörelse som de tidigare har varit och borde vara? När det inte finns kommunikation och kontakt leder det till helhetslösningar som inte passar alla och som begränsar ökad effektivitet.

Hon säger att fackförbunden nu fungerar som bromsklossar i vissa frågor.

– Inom arbetsmarknadsorganisationer har man exempelvis inte kunnat hitta en lösning på mer jämställd föräldraledighet medan det finns konsensus i frågan bland politiker.

Artikeln kan läsas här: http://vastranyland.fi/nyheter/2014-08-25/647386/su-vanstern-och-samlingspartiet-har-en-forlegad-syn-pa-arbetsmarknaden