Single Blog Title

This is a single blog caption

SU sågar sänkt flyktingkvot

Åbo Underrättelser, 8.8.2014:

SFP:s ungdomsorganisation Svensk ungdom accepterar inte att Finland sänker sin flyktingkvot nästa år.
I finansminister Antti Rinnes (SDP) budgetförslag för 2015 konstateras att kvoten är 750.

Årets höjning till 1 050 motiverades med inbördeskriget i Syrien, och den krisen har inte försvunnit säger SU:s ordförande Ida Schauman.
– Vi var glada över höjningen och hade hoppats att den skulle bli bestående, säger Schauman.

Enligt henne är en flyktingkvot på 1 050 personer per år det minsta man kan begära av Finland, som från EU-håll fått kritik för sin snåla kvotering.
Det är inte realistiskt Finland att ta emot flyktingar i samma utsträckning som Sverige, säger SU-ordföranden. Men hon påpekar också att utrikesutskottet bedömt att Finland kan ta emot upp till 2 000 syriska flyktingar årligen.

Den ansvariga ministern i frågan, inrikesminister Päivi Räsänen, har tidigare antytt att Finland också nästa år kan ta emot 1 050 kvotflyktingar. Ida Schauman hoppas att Räsänen står fast vid sitt ord och jobbar för en höjd kvot.
– Men personligen är jag skeptisk. Hon har också sagt saker som antyder det motsatta, säger Schauman och hänvisar till utspel om att Finland främst bör ta emot kristna flyktingar och om hårdare tag mot utvisade flyktingar som inte har ett land att återvända till.

Nu hoppas SU, som tänker driva frågan offentligt, på draghjälp av det egna partiet. Också De gröna kunde vara en bundsförvant, tror Ida Schauman.
Främst är hon besviken på vad som verkar vara en allt mer konservativ SDP-linje, men också på att viljan att hjälpa försvinner vartefter tiderna blir sämre.
– Det gäller trots allt att ha lite perspektiv. Vi tar emot 750 personer om året då det finns miljontals som behöver hjälp. Dessutom är det länderna närmast krisen som tar den största smällen, utan att ha resurserna som vi har.

Vad om kvoten blir föremål för politisk kohandel för SFP:s del?
– Flyktingfrågan kan man inte kohandla om. Så illa har vi det inte i Finland. Det handlar om att ta sitt ansvar.

Artikeln kan läsas här: http://www.abounderrattelser.fi/news/2014/08/su-sagar-sankt-flyktingkvot.html