Single Blog Title

This is a single blog caption

SU och FSD vill bevara Pixnekliniken

Svenska Yle 23.9.2017

Flera politiska organisationer tar ställning för att bevara Pixnekliniken. Både Svensk Ungdom och FSD i Österbotten vill att kliniken ska finnas kvar. Klinikens ägare Kårkulla samkommun överväger att avveckla Pixnekliniken vid årsskiftet.

– Vi vill att man ska utveckla och inte avveckla Pixnekliniken. Om den stängs nu så försvinner all instutionsvård på svenska. Vi vill istället se att man utvärderar och utvecklar vården i Pixne så att kommunerna har nytta av den, säger förbundets ordförande Ida Schauman i ett pressmeddelande.

Ida Schauman, ordf för Svensk Ungdom
Ida Schauman Bild: Svensk Ungdom/Julius Konttinen

Svensk ungdom hoppas också att kommunerna ska tänka på den sociala hållbarheten och ta ställning för en god missbrukarvård. I stället för att se missbrukare som en belastning borde man se vad de kan bidra med i ett senare skede, när de blivit friska från sitt beroende, anser förbundet.

– Alla är vi lika värda och har rätt till god vård på eget modersmål, oavsett sjukdom, säger Ida-Maria Skytte, kretsstyrelsemedlem i SU i Österbotten.

Kommunerna i Svenskfinland bör nu ta ställning för en god missbrukarvård, anser Svensk ungdom.

FSD: Vård på svenska behövs

Finlands svenska socialdemokrater i Österbotten tar också ställning för Pixnekliniken och anser att det behövs missbrukarvård på svenska. Ifall Kårkulla väljer att avsluta Pixneklinikens verksamhet kommer tröskeln bli allt för hög för många finlandssvenskar att söka vård, skriver FSD i ett pressmeddelande.

-Då det kommer till känsliga ämnen som missbruk är det oerhört viktigt att man får göra sig förstådd på sitt modersmål, säger kretsordförande Jacob Storbjörk.

FSD Österbotten konstaterar ändå att man förstår Kårkullas lednings agerande och den ekonomiska situationen i samkommunen. Pixneklinikens verksamhet är inte lagstadgad och verksamheten har inte gått runt ekonomiskt på sistone.

FSD Österbotten vädjar också till kommunerna och föreslår en modell där kommunerna betalar för Pixnekliniken på årsbasis enligt svenskspråkigt befolkningsantal. Det skulle trygga verksamheten bättre, anser FSD.