Single Blog Title

This is a single blog caption

Sluta leka med barns rättigheter!

Under de senaste månaderna har HBTQ-personers rättigheter varit på agendan. Den 25 juni beslutade riksdagens lagutskott att ge ett nekande betänkande till en jämlik äktenskapslag.  Svensk Ungdom var och är mycket besviket på lagutskottets beslut. Att Finland är det enda nordiska landet som inte garanterar lika rättigheter för alla par visar att vi inte kommit lika långt som våra grannar.

Under min tid som ordförande för Svensk Ungdom har jag fört flera diskussioner om den jämlika äktenskapslagen. Enligt flera som motsätter sig förändringen är den stora stötestenen rätten till att adoptera och att vara förälder. Många kan omfatta att man utvidgar äktenskapsrätten men anser att det inte är en mänsklig rättighet att vara förälder utan då ska barnens rättigheter vara i fokus. Det håller jag fullt med om. Vad det har att göra med personens kön har jag dock svårt att förstå.

Då man diskuterar adoptionsrätten brukar ett par argument komma upp. Ett är att barnen inte har möjlighet att välja sina föräldrar och att de kanske inte skulle vilja ha föräldrar av samma kön. Jag tror att de flesta barn och unga nog ibland kunde tänka sig att byta ut sina föräldrar men jag tror att det har att göra med annat än föräldrarnas sexualitet. Att hävda att barn i samtliga fall skulle må bättre i familjer med en förälder av varje kön är också att förminska det pussel de över 100 000 ensamförsörjare vi har idag gör för sina barn. För ett barn är den familj de växer upp i det normala och det är först då barnen möter samhällets normer som familjen blir något annorlunda eller konstigt.

Det för mig till det andra argumentet, att barn som växer upp i regnbågsfamiljer skulle få det svårt i samhället och bli utsatta för mobbning. Det som förbryllar mig är att man i vanliga fall brukar se mobbaren eller den som diskriminerar som skyldig och inte offret. Enligt denna logik borde vi inte heller tillåta att det finns barn med glasögon, barn som är överviktiga eller barn med en annan bakgrund eller hudfärg. Jag tror tvärtom att alla barn mår bra av att växa upp i heterogena miljöer där man lär sig förståelse för olika människor.

Svensk Ungdom tror att en bra uppväxt utgörs av flera olika faktorer och kan variera väldigt mycket från person till person. Det vi dock vet är att undersökningar från flera olika universitet (Stanford University, University of Michigan m.fl.) visar på att trygghet, stabilitet och kärlek är mycket viktigare förutsättningar för en trygg uppväxt än kön. De facto är föräldrarnas kön enligt forskarna irrelevant då dessa uppfylls.

Svensk Ungdom anser att barnens rätt till en trygg och säker uppväxt är det viktigaste i en adoption. I Finland har vi ett adoptionssystem som noggrant undersöker och följer upp adoptivföräldrar. Adoptionssystemet är en otrolig institution som ger föräldralösa barn möjligheten att växa upp i en trygg miljö. Med det som bakgrund och med barnens rätt som högsta prioritet så ser vi att det är ansvarslöst att motsätta sig en utvidgning av adoptionsrätten. Den enda grunden för det ställningstagandet är fördomar och subjektiva bedömningar.

Idag ordnas den första Pride-paraden någonsin i Jakobstad. Svensk Ungdom kommer att marschera i paraden med huvudet högt och fanan i topp för öppenhet, tolerans och respekt. Idag marscherar vi för mänskliga rättigheter, för barnens framtid och för jämlikhet för alla.