Single Blog Title

This is a single blog caption

Sirkkalas situation måste lösas

Kunskap. Trygghet. Stabilitet. Det är tre saker de flesta föräldrar vill att barnen ska få i skolan. De föräldrar som har barn i Sirkkala har saknat de två sistnämnda. Istället har de fått sätta sig in i vad sanering kan innebära, vilka resultat inkapsling kan ha och vad det kostar att riva en byggnad.

En trygg miljö är en förutsättning för en bra skolgång. Det innefattar inte mögel eller problem med inomhusluften. Det innefattar inte heller en ständig kamp med Fastighetsaffärsverket. Åbo ska ha trygga skolor där lärare och elever kan fokusera på undervisning och föräldrarna sova gott om nätterna. Sirkkalas situation måste få en lösning

.