Single Blog Title

This is a single blog caption

Schauman ogillar utredare av studiestödet

Österbottens tidning/Vasabladet 7.2.2016

HKA_0433(1)

Svensk Ungdoms ordförande Ida Schauman är inte nöjd med utformningen på studiestödsreformen.

– Det är ett sätt för Samlings­partiet att köra sin utbildningspolitik. Partiet och deras studentorganisation Tuhatkunta har länge talat för en större lånedel och även termins­avgifter. Jag är säker på att professor Roope Uusitalo gör sin utredning ­vetenskapligt och sakligt, men det är intressant att undervisningsministern väljer en utredningsman som har en så klar åsikt om vårt system. Jag kan inte låta bli att ställa mig frågan om utredningen verkligen blir opartisk, säger Schauman.

Enligt Uusitalo handlar terminsavgifter om rättvisa. I bland annat blogginlägg frågar han sig om det är rätt att skattebetalarna betalar för en utbildning som i första hand gagnar den studerande själv.

Han hänvisar också till att gratis utbildning inte jämnat ut skillnaderna i utbildningstendens mellan unga med olika socioekonomisk bakgrund. Han menar att en genomtänkt modell för terminsavgifter garanterar att pengarna inte styr vem som kan utbilda sig.

SU anser att man helst inte ska göra nedskärningar eller ändringar i studiestödet, dels eftersom stödet hör till de lägsta sociala stöden i landet och dels eftersom det redan gjorts så många ändringar.

– Det största problemet är att konsekvenserna av gjorda ändringar i studiestödslagen inte utreds förrän nästan förändring föreslås. Rege­ringen borde först analysera vilka slags besparingar och utvecklingsmöjligheter som är möjliga att ­göra med studiestödet innan prislappen för besparingarna på 70 miljoner ­euro fram till 2019 slås fast.

Först borde man enligt Schauman utreda huruvida det faktiskt finns ett behov av att försnabba studietakten ytterligare, vilket målet med flera av studiestödsändringarna varit. Finns det ett behov så anser Schauman att man kunde satsa på att göra studierna flexiblare.

– Till exempel Turun yliopisto har ett så kallat tentakvarium som gör det möjligt att skriva tentamen när som helst. Överlag borde man satsa på praktiska saker som gör det lättare att studera.

Enligt Schauman är det få stöd som det är så accepterat att skära i som studiestödet. Hon säger att hon ­absolut inte vill ställa grupper mot varandra men konstaterar att de ­kritiska rösterna höjs betydligt ­fortare när det gäller till exempel nedskärningar som berör pensionärer.

– Många politiker har en bild av hur det var när de själva studerade, men verkligheten i dag är helt annan. ­Dagens studerande lever under en helt annan tidspress och de ständiga förändringarna skapar osäkerhet.