Single Blog Title

This is a single blog caption

Schauman besviket på SFP:s smulor till yrkesskolorna

HBL 25.10.2016

SFP vill ge 20 miljoner mer än regeringen till yrkesskolorna. – Största delen av nedskärningen är kvar, säger en besviken Ida Schauman om moderpartiets skuggbudget.

Ida Schauman, ordförande för Svensk Ungdom, är i övrigt nöjd med att SFP i sin skuggbudget ger mer än regeringen till högskoleutbildningen och studiestödet.

Men anslagen för yrkesskolorna i SFP:s alternativa budget är en besvikelse, anser hon.

Regeringen kommer att skära ned i sin finansiering av yrkesskolsystemet så, att det i slutändan försvinner 190 miljoner från systemet. SFP föreslår att ge 20 miljoner mer än regeringen.

Schauman anser att det inte räcker.

– Det verkar vara mer allmänt accepterat att skära ned i yrkesutbildningen, men jag är oroad över vad som kommer att hända. I yrkesskolorna finns inget krav på närundervisning och då är det lät hänt att det är där man sparar, äger Schauman.

Hon motsätter sig inte examensreformen, som gör att examenstitlarna grupperas om och blir färre, men anser att det finns alltför många frågetecken i hur resten av nedskärningarna ska slå ut, och om det innebär större risker för avhopp under utbildningen.

– Man brukar räkna med att en utslagen ung kostar en miljon, så man kan fråga sig hur mycket nedskärningarna sparar i längden.