Single Blog Title

This is a single blog caption

Regionala försök ett steg mot sämre språkkunskaper

 

HKA_0559-1

Idag röstade riksdagen mot medborgarinitiativet om att avskaffa den obligatoriska skolsvenska. Riksdagen röstade även för att utreda möjligheterna till regionala försök med ryska i östra Finland. Svensk Ungdoms ordförande Ida Schauman är nöjd över att medborgarinitiativet förkastades, men besviken över beslutet med regionala försök.

–        Språkkunskaper är otroligt viktiga för Finlands konkurrenskraft. Därför är riksdagens beslut en besvikelse. Istället för att satsa på att elever lär sig både svenska och ryska så ställer man nu språken emot varandra. Riksdagen underskattar såväl ungas kapacitet som intresse för att lära sig språk, säger Schauman.

Schauman är bekymrad över språkkunskaperna i Finland. De senaste åren har mängden unga som skriver språk i studentexamen minskat. Därtill har elever väldigt olika förutsättningar att lära sig språk runtom i Finland.  Idag är det endast en minoritet av kommuner som erbjuder flera språk är minimikravet­.

–        Med tanke på de ojämlika möjligheterna unga redan har så är de regionala försöken förbryllande. Istället för att satsa på att öka mängden språk eller på att förnya undervisningen så styr man unga mot att läsa färre språk. Det här är bakåtsträvande politik, avslutar Schauman.

För mera information, Ida Schauman, 040 1824 969