Single Blog Title

This is a single blog caption

Regeringen ute och cyklar med terminsavgifter

Svensk Ungdom (SU) och Liberala Studerande (LSK) motsätter sig regeringens förslag att införa terminsavgifter på minst 1 500 euro för studerande utanför EU- och EES-området. I länder som Sverige och Danmark har avgifterna lett till att antalet internationella sökanden har minskat vilket resulterat i att högskolorna inte fått de förväntade inkomsterna av terminsavgifterna.

Försök i Finland har gett samma resultat och i Norge har regeringen avskaffat planerna på att införa terminsavgifter. Flera undersökningar visar på att Finland kommer att behöva mer arbetskraft i framtiden och att begränsa antalet internationella studerande i ett sådant läge är rentav kontraproduktivt.

– Det är rent ut sagt skrattretande att utbildning är ett av regeringens kärnområden. Högskolorna håller redan nu på att kvävas av nedskärningar och nu ska de med snabb varsel införa terminsavgifter som högst antagligen inte kommer att ge dem någon extra inkomst. Det högskolorna och hela Finland behöver är motiverade och kunniga studerande. Vill vi hellre ha de bästa eller de mest förmögna till Finland? undrar Ida Schauman, SU:s förbundsordförande.

Regeringen glömmer också att beakta högskolornas autonomi. Att påtvinga terminsavgifter och fastställa avgifternas storlek på regeringsnivå är ett intrång på högskolornas självbestämmanderätt.

– Internationella studerande är en resurs för Finland. Istället för att införa terminsavgifter borde regeringen fokusera på att lätta på hindren som gör att internationella studerande inte kan stanna i Finland och jobba efter examen. År 2012 hade bara 45 % av de internationella studerande som tagit examen fått jobb i Finland ett år efter examen, medan 18 % inte kommit in på arbetsmarknaden trots sin höga utbildning*, säger Schauman.

För mera information
Ida Schauman
040 18 24 969
ida@su.fi
* Enligt CIMOs statistik från år 2014