Single Blog Title

This is a single blog caption

Rädda snuset, friheten och folkhälsan

Regeringen har i sitt förslag till ny tobakslag föreslagit att mängden snus som får importeras till privat bruk begränsas med två tredjedelar till 500 gram. Svensk Ungdom har svårt att förstå regeringens radikala sänkning och ifrågasätter den starkt.

– En sänkt importgräns kommer inte att förminska den svarta marknaden för snus, utan tvärtom förstora den då efterfrågan på snus knappast kommer att försvinna. Dessutom kommer den att leda till att fler röker. Förslaget luktar ideologiskt förmyndarskap snarare än förnuftig politik, säger Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman.
Svensk Ungdom anser att beslutet motverkar målet om ett rökfritt Finland. Sverige var det första landet som uppnådde Världshälsoorganisationen WHO:s mål med under 20 procent rökare i befolkningen och har den lägsta risken för lungcancer i västvärlden. Det beror på att många svenska män snusar istället för att röka.
Det svenska snuset och dess hälsorisker har gång på gång dragits under samma kam som rökning och alkohol, trots att såväl forskning som rättsprocesser bekräftat att det inte finns belägg för det. Svensk Ungdom efterlyser en ny sorts rusmedelspolitik som bygger på fakta och dialog, inte på värderingar och på att förbjuda och gömma det som är skadligt.
– ”Kielletään kaikki”-politiken har prövats i många omgångar och har gång på gång visat sig vara ineffektiv. Det är dags att sätta skrämseltaktiken åt sidan och istället jobba för en sund inställning till såväl nikotin som alkohol. I stället för begränsningar behöver vi mer upplysning och dialog, avslutar Schauman.

För mera information:
Ida Schauman
040 18 24 969
ida@su.fi