Jag tror på jobb

Investera i kunskap

Finland kommer aldrig att konkurrera med låga löner, utan kunskapen är vårt starkaste kort. Den nuvarande regeringen har gjort rekordhöga nedskärningar i utbildning på flera stadier. Som ett litet folk har vi inte råd med att vissa blir utanför eller med att inte investera i forskningen. Därför ska vi investera i utbildning.

Småbarnsfostran och skolan är fortfarande de bästa sätten att motverka utanförskap. Därför vill jag återinföra den subjektiva rätten till dagvård och satsa på att den finska grundskolan ska vara världsledande också i framtiden. Jag vill också satsa på yrkesutbildningen för att öka mängden närundervisning och motverka att unga hamnar utanför. Jag vill satsa på forskning och innovationer och stoppa flykten av forskare till andra länder.

Utbildning som ger jobb

Kunskap är viktigt men för många är en utbildning ett sätt att trygga sin plats på arbetsmarknaden. Därför måste utbildningen också möta arbetsmarknadens behov. I Egentliga Finland har vi en brist på diplomingenjörer inom flera branscher. Därför behöver vår region en egen diplomingenjörsutbildning i maskin- och materialteknik.

Vår arbetsmarknad går igenom en stor förändring. Dagarna då man arbetade på samma arbetsplats i tiotals år är så gott som förbi. Därför vill jag jobba för bättre möjligheter till fortbildning och livslångt lärande. I framtiden måste det vara lätt och smidigt att byta yrke och bransch.

Det ska löna sig att arbeta, också som studerande.

Idag vill många anställa personer med såväl en utbildning som arbetserfarenhet, samtidigt som vårt studiestödssystem styr studerande mot att jobba mindre och studera mera. Jag vill jobba för ett system som bättre stöder möjligheten att göra praktik och skaffa sig arbetserfarenhet också under studietiden.

Många studerande arbetar vid sidan om studierna och skaffar sig värdefull praktisk erfarenhet. Men arbetet begränsas av de inkomstgränser som reglerar studiestödet. Den som klarar av att studera och jobba ska inte bli bestraffad och därför vill jag avskaffa inkomstgränserna för sommarmånaderna.