Jag tror på jobb

Investera i tillväxt

Egentliga Finland är en av de viktigaste regionerna för Finlands export och ekonomi. Vi har gått från att ha brist på arbetsplatser till att ha brist på arbetskraft. För att vår region ska nå sin fulla potential måste vi investera i tillväxten. Jag vill arbeta för större investeringar i infrastruktur som entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors, Riksväg 8 och 9 till Vasa respektive Tammerfors och en bro mellan Pargas och Nagu.

Jag vet att Åbo flygfält är alldeles centralt för regionens företag och kommer att göra allt jag kan för att öka trafiken och rutterna. Idag finns det många som är utan jobb samtidigt som företagen är utan arbetstagare. Jag vill satsa mer resurser på att lösa dessa matchningsproblem genom att satsa på arbetskraftsförmedlingen och på fortbildning.

Det ska alltid löna sig att jobba

Idag gör det inte alltid det. Det finns situationer där det inte lönar sig att ta emot ett nytt jobb för att det är mer lönsamt att sitta hemma. Så ska det inte vara. För att lösa det vill jag jobba för att inkomstskatten inte ökar och att den sänks då ekonomin tillåter det. Därtill vill jag att arbetslöshetsunderstödet minskar gradvis då inkomsterna ökar. Då lönar det sig alltid att ta emot ett jobb, också om det bara är på deltid.

Att anställa en till person göra det möjligt för ett litet bolag att växa. Just nu är det en risk för många mindre bolag att anställa. Över 90 procent av alla företag i Finland är små företag som nästan måste dubbla sin omsättning för att kunna ha råd med att anställa en person. I Finland har vi ca 260 000 små och medelstora bolag, om var tredje skulle anställa en person till så skulle vi ha 85 000 nya arbetsplatser.

Framtiden måste vara klimatsmart

Ifall vi inte minskar utsläppen så kommer konsekvenserna för både naturen och människan att vara ödesdigra. Grön tillväxt är framtiden och ska vi minska utsläppen och skydda den biologiska mångfalden måste vi ha en mer ambitiös miljö- och klimatpolitik i Finland. Jag vill jobba för högre skatter på utsläpp och lägre skatter på jobb. Jag vill också jobba för flera innovationer inom grön ekonomi genom att investera i samarbeten mellan universitet, organisationer och företag.

Finland är ett land med långa avstånd. Därför ska vi jaga utsläppen och inte resenärerna. Jag vill satsa på miljövänliga bilar och på att förnya fordonsparken. Vi bör också utreda hur vi kan göra flygtrafiken mera miljövänlig, t.ex. genom att kräva obligatorisk inblandning av förnybart biobränsle för de flygplan som lyfter från finska flygplatser.