Jag tror på jobb

Trygghet är en förutsättning för utveckling

Trygghet och stabilitet är en förutsättning för utveckling. Det nordiska välfärdssamhället är en framgångssaga som har skapat rekordhöga nivåer av jämlikhet. Det måste det göra i framtiden också. Därför måste vi satsa på en fungerande vård som ökar jämlikheten och som ser till de mest behövande.

Regeringens förslag till vårdreform ökar både ojämlikheten och kostnaderna och därför kan jag inte ställa mig bakom den. Jag är också oroad över hur många finländare som mår psykiskt dåligt och vill förbättra både tillgången och kvaliteten på mentalvård. Jag vill fortsätta satsa på ungdomsarbete för att hindra att unga faller av kälken.

Kvinnor och män ska behandlas lika på arbetsmarknaden

I dagens läge är varje ung kvinna en större risk att anställa än en man. Kostnaderna för föräldraledigheten betalas fortsättningsvis av arbetsgivaren vilket innebär att kvinnor kostar mera än män. Kvinnan bär också en fortsättningsvis en stor del av ansvaret för de första åren av barnens liv vilket hämmar deras karriär och löneutveckling. Därför behövs en föräldraledighetsreform som stöder att papporna är hemma med barnen.

Trots att vi kommit långt så är vi fortfarande inte jämställda. Kvinnans euro är fortfarande inte lika med mannens och kommer inte att bli det utan politiska beslut. För att öka på kvinnans euro måste företags löneutredningar följas upp aktivt. Information om löner och jämställdhet ska också vara en del av utbildningen på andra stadiet och i högskolorna.

Mera internationell kunskap

Finland behöver internationellt kunnande. Tyvärr har vi en politik som idag hindrar att flera flyttar hit. Personer med invandrarbakgrund har ofta svårt att få jobb på grund av fördomar. Många kommer inte ens på intervju för att de har ett namn som klingar utländskt. För att åtgärda det vill jag införa anonyma CV:n för företag med mer än 50 anställda.

Jag vill också förbättra språkundervisningen för invandrare och knyta den närmare arbetslivet. Idag måste alla anställningar av en utländsk person (utanför EU/ETA) gå igenom en behovsprövning. Företag kan inte anställa de bästa i sin bransch utan måste anställa en finsk arbetstagare, också då de bor på andra sidan landet eller inte kanske skulle bidra till utvecklingen på samma sätt. Finland behöver all den kunskap vi kan få, därför vill jag slopa behovsprövningen.