Single Blog Title

This is a single blog caption

Mera flex, flera jobb

11025749_1653197164908149_7534177166152674224_n

Just nu talar många om att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Få berättar ändå konkret vad de menar med det.

Ett av våra nordiska grannländer är känt för sin flexibilitet, nämligen Danmark. I Danmark är sysselsättningsgraden hög samtidigt som danskarna känner sig tryggare. Vad skiljer då Danmark från Finland?

I Danmark har man gjort det lättare att både anställa och avskeda samtidigt som man har en högre grundtrygghet.

En dansk som blir av med jobbet får ett arbetslöshetsunderstöd som är ca 90 procent av lönen, i Finland är den i genomsnitt 50-60 procent beroende på inkomstnivå. Efter uppsägningen har man ett starkt stöd av arbetskraftsbyråerna samt möjligheter till vidareutbildning. Trots att arbetsvillkoren är mera flexibla så upplever danskarna mindre osäkerhet.

Över 90 procent av nya arbetsplatser i Finland skapas i små- och medelstora företag. För ett litet företag kan det vara en stor risk att anställa. Många har idag löst det genom att istället anlita underleverantörer, vilket puffar allt flera till ofrivilligt företagande.

Vad är det då som behövs? Fyra saker. För det första behövs en reform och en höjning av arbetslöshetsunderstödet. För att det alltid ska löna sig att arbeta bör stödet innehålla en mindre progression. Det innebär att en person som tar emot ett deltidsjobb inte direkt skulle mista hela sitt understöd.

Det andra som behövs är ökade satsningar på fortbildning. Jämfört med Danmark ligger Finland efter i satsningar på vuxenutbildning och fortbildning. När teknologin och branscher förändras snabbt krävs smidiga sätt att vidareutbilda sig.

Det tredje är mera flexibla arbetsvillkor. För att minska risken med att anställa skulle prövotiden kunna förlängas och uppsägningstiden förkortas. Eftersom arbetslöshetsunderstödet är högt så leder inte en uppsägning till samma osäkerhet.

Det fjärde som behövs är bättre matchning på arbetskrafts – och näringsbyråerna. Idag finns det 300 000 arbetslösa men samtidigt 60 000 lediga jobb. Här finns ett strukturellt problem som bör åtgärdas.

För att vi ska ta oss ur den här krisen behöver vi flera arbetsplatser. Det är dags för en aktiv och uppmuntrande arbetsmarknadspolitik. Mera flex ger flera jobb.