Single Blog Title

This is a single blog caption

Jag vill bli SFP:s nästa partiordförande

HKA_0116

Efter mycket eftertanke har jag fattat mitt beslut: jag kommer att ställa upp i SFP:s partiordförandeval. Kanske ni frågar varför?

Mitt svar är att jag vill fortsätta påverka samhället och rollen som partiordförande är en av de mest inflytelserika i vår rörelse. Jag vill fortsätta arbeta för frågor som är avgörande för Finlands framtid – frågor som hur vi skapar flera jobb, hur vi lyfter ekonomin, hur vi skapar den bästa möjliga utbildningen. Kunskap är vårt starkaste kort – hur kan vi garantera jämlikhet för alla oberoende av bakgrund eller inkomst.

SFP befinner sig i ett nytt läge. Efter 36 år i regeringen har vi nu möjligheten att säga hur vi vill ha det, berätta om SFP:s vision för Finland. SFP ska ha en lika tydlig profil i andra frågor som vi har i tvåspråkighet, naturligtvis utan att glömma tvåspråkigheten som också i fortsättningen ska vara en av våra allra starkaste kärnfrågor.

Som ordförande kommer jag att jobba för ett SFP som rymmer mera diskussion där alla medlemmar känner att de verkligen kan påverka. Därför kommer jag under de kommande veckorna att resa runt och träffa alla SFP-lokalavdelningar som önskar diskutera partiet och dess politik med mig. Som ordförande skulle ett av mina främsta mål vara att alltid vara närvarande och tillgänglig.

Ett partis målsättning bör alltid vara att bredda sitt inflytande i val och sitta i nästa regering. SFP har en stor outnyttjad potential att växa och attrahera nya väljare. Vi måste bara bli ännu bättre på att föra fram vår politik. Ett liberalt, medmänskligt alternativ har sällan behövts så mycket som det gör nu med ett hårdnande samhällsklimat, med en brist på framtidstro och med en regering som skär mer och mer i välfärden. SFP behövs nu mer än någonsin.

Det kommer att bli en spännande vår fram till partidagen i Åbo 11-12 juni.  Ta gärna kontakt med mig om du har en fråga, vill diskutera eller utmana mig. Du får gärna också ta kontakt om du är intresserad av att vara med i kampanjen, alla behövs.