Single Blog Title

This is a single blog caption

Tunnin juna olisi investointi koko Suomen kehitykseen.

Nopea raideliikenne on koko yhteiskunnan etu, hyvät yhteydet helpottavat työssäkäyntiä ja yhdistävät merkittävät talous- ja osaamiskeskittymät.

Varsinais-Suomen osalta yksi tulevan vaalikauden tärkeimpiä hankkeita tulee olemaan tunnin juna Helsingin ja Turun välillä. Työvoiman liikkuvuus ja hyvä logistiikka ovat tärkeitä maakuntamme elinvoiman turvaamiseksi, ja edistämällä tunnin junan hanketta panostamme myös vihreään kasvuun.

Viime vuosien aikana talous on kasvanut merkittävästi Varsinais-Suomessa. Teollisuudella menee hyvin ja koko maakunnassa panostetaan entistä enemmän innovaatioiden tukemiseen. Työtä on tarjolla enemmän kuin on tekijöitä – pula insinööreistä ei ole jäänyt keneltäkään huomaamatta.

Työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaaminen Varsinais-Suomen alueella on haaste, joka ei vanhene. Suomessa työvoiman liikkuvuus voisi olla suurempaa ja sitä haittaa pitkät välimatkat ja vaihtoyhteydet. Yhdistämällä Etelä-Suomen kasvukeskukset toisiinsa tuomme työvoiman lähelle työpaikkoja.

Tunnin juna vahvistaisi yksi Suomen liikenteen ydinverkon väyliä. Se mahdollistaisi enemmän yhteistyötä korkeakoulujen, yritysten ja kaupunkien välillä. Se tukisi Varsinais-Suomen huimaa kasvua ja verotulojen kautta myös koko Suomen taloutta. Tunnin juna olisi investointi ei vain Varsinais-Suomen vaan koko Suomen kehitykseen.