Uskon työhön

 

Turvallisuus on kehityksen ehto

Turvallisuus ja vakaus ovat ehtoja kehitykselle. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on menestystarina, joka on vienyt tasa-arvon ennätykselliselle tasolle. Näin on oltava myös tulevaisuudessa. Siksi meidän on panostettava toimivaan hoitoon, joka lisää tasa-arvoa ja pitää huolen niistä, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Hallituksen ehdotus sote-uudistuksesta lisää sekä epätasa-arvoa ja kustannuksia. Tämän takia en voi asettua sen taakse. Olen myös huolestunut siitä, että moni suomalainen voi psyykkisesti huonosti ja haluan siksi parantaa ja lisätä mielenterveyspalveluita. Haluan panostaa nuorisotyöhön, jotta harvempi nuori tippuisi välistä.

Naisia ja miehiä on  kohdeltava samalla tavalla työmarkkinoilla

Tänä päivänä on suurempi riski palkata nuori nainen kuin miehen. Vanhempainvapaan kustannukset maksaa edelleen vapaana olevan vanhemman työnantaja, mikä merkitsee sitä että naiset kustantavat enemmän kuin miehet työnantajalleen. Naiset kantavat edelleen myös suuren osan vastuusta lasten elämän ensimmäisistä vuosista, mikä rajoittaa naisten ura- ja palkkakehitystä. Tämän takia tarvitaan vanhempainvapaauudistus, joka kannustaa isiä jäämään kotiin lasten kanssa.

Vaikka olemme päässeet pitkälle emme vieläkään ole tasa-arvoisia. Naisen euro ei edelleenkään ole samanarvoinen kuin miehen, eikä tule sitä olemaan ilman poliittisia päätöksiä. Jotta naisen euron arvo nousisi yritysten palkkaselvityksiä on seurattava aktiivisesti. Tietoa palkasta ja tasa-arvosta on myös annettava osana toisen asteen ja korkeakoulujen koulutusta.

Enemmän kansainvälistä osaamista

Suomi tarvitsee kansainvälistä osaamista. Valitettavasti tämän päivän politiikka estää sen että useampi muuttaisi tänne. Maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä on usein ennakkoluuloista johtuen vaikea saada työtä. Monet eivät edes pääse haastatteluihin koska heillä on ulkomaalaiselta kuulostava nimi. Tämän korjaamiseksi haluan ottaa käyttöön nimettömät CV:t yrityksissä joissa on yli 50 työntekijää. Haluan myös parantaa maahanmuuttajien kielenopetusta ja sitoa sen lähemmäksi työelämää.

Tänä päivänä kaikkien ulkomaalaisten henkilöiden (EU/ETA alueen ulkopuolelta) palkkaamisesta on tehtävä tarveharkinta. Yritykset eivät voi palkata oman alansa parhaita kansainvälisiltä markkinoilta ja Suomi tarvitsee kaiken sen osaamisen minkä voimme saada, tämän takia haluan poistaa tarveharkinnan.