Uskon työhön

TYÖLLISYYS

Kasvuun investointi

Varsinais-Suomi on yksi tärkeimpiä alueita Suomen viennille ja taloudelle. Olemme menneet työpaikkapulasta työvoimapulaan. Jotta alueemme yltäisi täyteen potentiaaliinsa meidän on investoitava kasvuun. Haluan tehdä työtä suurempien infrastruktuuri -investointien hyväksi, esimerkiksi tunnin juna Helsingin ja Turun välille, valtatiet 8 ja 9 Vaasaan ja Tampereelle, sekä silta Paraisten ja Nauvon välille. Tiedän, että Turun lentokenttä on aivan keskeinen alueen yrityksille, ja tulen tekemään kaiken voitavani liikenteen ja reittien lisäämiseksi.

Tänä päivänä monet ovat ilman työtä samaan aika kun yritykset ovat ilman työntekijöitä. Haluan panostaa lisää resursseja näiden yhteensovitusongelmien ratkomiseksi panostamalla työvoiman välitykseen ja täydennyskoulutukseen.

Työnteon on aina kannatettava

Tänä päivänä se ei aina sitä ole. On tilanteita, jolloin uuden työ vastaanottaminen ei kannata koska kotiin jääminen on kannattavampaa. Näin ei saa olla. Tämän ratkaisemiseksi haluan tehdä töitä, jotta tuloverotus ei nouse ja laskee talouden salliessa. Tämän lisäksi haluan että työttömyyskorvaus laskee asteittain kun tulot nousevat. Silloin työn vastaanottaminen on aina kannattavaa, myös osa-aikatyön vastaanottaminen.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen antaa monelle pienelle yritykselle mahdollisuuden kasvaa. Juuri nyt monille pienille yrityksille lisätyövoiman palkkaaminen on riski. Yli 90 prosenttia Suomen kaikista yrityksistä ovat pieniä yrityksiä joiden olisi lähes tuplattava liikevaihtonsa, jotta heillä olisi varaa yhden ihmisen palkkaamiseen. Suomessa on noin 260 000 pientä ja keskisuurta yritystä. Mikäli joka kolmas heistä palkkaisi yhden henkilön lisää, meillä olisi 85 000 uutta työpaikkaa.

Tulevaisuuden pitää olla vihreä

Jollemme vähennä päästöjä seuraukset sekä luonnolle että ihmiselle tulevat olemaan kohtalokkaat. Vihreä kasvu on tulevaisuutta ja jos aiomme vähentää päästöjä ja suojata biologista moninaisuutta Suomella täytyy olla kunnianhimoisempi ympäristö- ja ilmastopolitiikka. Haluan tehdä työtä päästöjen korkeamman verotuksen puolesta ja työn verotuksen alenemisen puolesta. Haluan myös tehdä työtä, jotta vihreän talouden innovaatiot lisääntyvät investoimalla yhteistyöhön yliopistojen, organisaatioiden ja yritysten välillä.

Suomi on pitkien välimatkojen maa. Tämän takia meidän on metsästettävä päästöjä eikä matkustajia. Haluan panostaa ympäristöystävällisiin autoihin ja autokannan uusiutumiseen. Meidän on myös selvitettävä miten voimme tehdä lentoliikenteen ympäristöystävällisemmäksi, esimerkiksi vaatimalla, että Suomen lentokentiltä nouseviin koneisiin tankataan osin uudistuvaa biopolttoainetta.