Single Blog Title

This is a single blog caption

”Opintotuki ei saa olla pienempi kuin toimeentulotuki”

Haastattelu Tuima-verkkolehdessä 4.3.2015

Ida Schauman 4 thumbnail

 

Ruotsalaisen kansanpuolueen nuorisojärjestön puheenjohtajan Ida Schaumanin mielestä sekä opintotukea että tulorajoja tulisi nostaa. Opiskelijan pitää voida viettää opiskelijaelämää ja olla osa yhteisöä.

– Opintotuen riittämättömyys ja akateeminen työttömyys ovat korkeakoulupolitiikan pääongelmat, Svensk Ungdomin puheenjohtaja Ida Schauman toteaa.

Schaumanin mukaan akateeminen työttömyys on kasvava ongelma ja siihen tulisi heti tarttua, esimerkiksi supistamalla joidenkin koulutusohjelmien aloituspaikkoja.

– On tärkeää, että nuoria ei kouluteta työttömiksi. Esimerkiksi tradenomeja ja diplomi-insinöörejä koulutetaan noin neljännes liikaa.

Tulevaisuuden kannattavia aloja Schauman ei osaa ennustaa.

Opetuksen monipuolisuus on rikkaus

Alkuvuodesta käytiin kiivasta keskustelua ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhdistämisestä. Schauman haluaa säilyttää nykytilanteen, jotta erilaisten opetustapojen monipuolisuus säilyisi.

Schaumanin mielestä opetustoiminnan monipuolisuus on rikkaus: toinen koulutus tarjoaa suoraan ammatin, toinen taas opettaa akateemiseen ajatteluun.

Schauman miettii, miten käytännönläheiseen opetukseen tottunut nuori viihtyisi tenttien ja luentojen parissa.

– Mielestäni käytännönläheisyyttä voisi tuoda lisää yliopisto-opiskeluun, mutta mietin myös, miten yhdistäminen vaikuttaisi tutkimukseen ja yliopistomaailmaan.

Korkeakoulujen yhdistämisen sijaan Schauman keskittyisi kandidaatin tutkinnon vahvistamiseen yliopistossa. Se mahdollistaisi opiskelijoiden työllistymisen nykyistä aiemmin.

Opiskelijalle varaa elää

Schauman kaipaa opiskelijoille parempaa elämänlaatua, ja korostaa etenkin pääkaupunkiseudulla asuvien opiskelijoiden tarvetta suurempaan asumistukeen.

– Helsingissäkin opiskelijan pitäisi pystyä olemaan osa kaupunkia ja elämään opiskelijaelämää.

Schauman haluaisi nostaa tulorajoja niin, että myös opiskelijan olisi kannattavaa tehdä töitä. Nyt opintotukea nostava opiskelija saa tienata enintään 660 euroa kuukaudessa.

Schauman toivoo, että Suomessakin harkittaisiin Ahvenanmaan mallia, jossa opiskelijan tulot lasketaan vain opiskelukuukausien ajalta. Tällöin opiskelija saisi tienata vapaasti kesän ajan. Pääomatulot sen sijaan huomioitaisiin koko vuodelta.

 

RKP:N KOULUTUSPOLITIIKAN LINJAUKSIA

  • Korkealaatuinen ja maksuton koulutus takaa tasavertaiset mahdollisuudet elämässä menestymiseen.
  • Kielten opetusta tulee aikaistaa, sekä taata ruotsinkielinen kattava koulutusjärjestelmä.
  • Täytyy lisätä yhteistyötä eri koulutusmuotojen ja korkeakoulujen välillä.
  • Korkeakoulujen tulee ottaa huomioon työelämän ja yhteiskunnan tarpeet.
  • Opiskeluajan lyhentämiseksi tulee kehittää sisäänpääsykäytäntöjä.

 

Lue alkuperäinen artikkeli täältä: http://tuima.fi/opintotuki-ei-saa-olla-pienempi-kuin-toimeentulotuki/