Single Blog Title

This is a single blog caption

Engagemang för vår gemensamma säkerhet ska inte fördömas

Insändare i ÅU 5.4.2018

Esko Salmela nämner mig i en insändare i ÅU den 28.3 och beskriver den frivilliga försvarsutbildningens kurser för unga som ett medborgargarde under försvarsminister Niinistös ansvar. Den frivilliga försvarsutbildningsföreningen (MPK) har funnits sedan 1993 och har inget att göra med vare sig nuvarande eller tidigare försvarsministrars personliga politiska målsättningar eller stödgrupper.
MPK ordnar en mängd olika kurser för unga. De flesta handlar om vardagssäkerhet som t.ex. hur man hanterar en krissituation, hur man ger första hjälp eller hur man klarar sig i naturen. Många av kurserna arrangeras i samarbete med polisen och räddningsväsendet och flera gymnasier ger kurser för deltagande i MPK:s utbildningar. MPK ger förmågor som såväl unga som äldre har nytta av.

Dagens utmaningar och hot mot vår säkerhet är gränslösa, föränderliga och komplexa. Säkerhet handlar inte längre enbart om stater, utan också om medborgerlig, individuell och mänsklig säkerhet. Att allt flera har kunskap om risker och hot och hur de kan förebyggas är en positiv sak. Den kunskapen förbättrar vår krisberedskap och förmåga att hantera nödsituationer ifall de inträffar. Att frivilliga vill engagera sig för vår gemensamma säkerhet är inte något vi ska fördöma, det engagemanget ger oss flera verktyg för att bygga ett tryggt samhälle.