Single Blog Title

This is a single blog caption

Dags ta finsk-svenska försvarssamarbetet till nästa nivå

Under de senaste åren har spänningarna i Östersjöområdet ökat. Om läget skulle trappas upp ytterligare ligger både Finland och Sverige illa till. Ingen av oss har i dag förmågan att ensamt stå emot ett angrepp från en kvalificerad motståndare med hög ambitionsnivå.

Sverige saknar den mängd personal och materiel som krävs och Finland saknar vissa strategiska kapaciteter, som ubåtar. Behovet av militärt samarbete våra länder emellan har sällan varit större än nu. Ett Natomedlemskap för våra länder skulle lösa många av de problem vi står inför, men ett medlemskap bör också kompletteras med ett djupare bilateralt samarbete.

Finlands och Sveriges stridsledning för flyg och marina förband måste bli fullt kompatibla. Vid händelse av en konflikt i närområdet kommer Finland och Sverige med all säkerhet att stå på samma sida eftersom ingen i det läget skulle lämnas opåverkad. Därför är det viktigt att svensk och finländsk stridsledning har samma lägesuppfattning och gemensamt kan leda flygstridskrafter och marina stridskrafter, eller varandras förband. En finländsk stab ska utan friktioner i realtid kunna se vad en svensk radar visar för bild, leda svenskt flyg och vice versa.

Finlands och Sveriges basförband för marinen och flyget ska på samma sätt bli fullt kompatibla. Svenska ubåtar ska utan friktioner kunna baseras och bunkras i Åbo och finländskt flyg ska kunna utgå från baser i Sverige. Det skulle göra det svårare för fienden att bedöma vilka baser som ska anfallas. Den infrastrukturen bör byggas ut fullständigt redan i fredstid.

För att stärka kunskapen bland svenska officerare i hur stora förband leds bör de i perioder tjänstgöra i Finland. En kunskap som till en del har försvunnit i Sverige.

Samarbete på de här områdena pågår redan i dag men vi anser att både Sverige och Finland skulle gynnas av ett ännu mer omfattande samarbete som även gäller kris och krig. Därför vill vi att Sverige och Finland ger varandra säkerhetsgarantier och fördjupar det bilaterala militära samarbetet till att även täcka kris och krig med gemensam försvarsplanering.

Vi vill vara tydliga med att ett sådant avtal inte ersätter ett Natomedlemskap, utan ska ses som en kompletterande garanti för våra länders säkerhet och frihet till dess att vi är fullvärdiga medlemmar i Nato.

Våra länder delar en lång historia som kännetecknas av samarbete och syskonskap. Vi har också en historia av att hjälpa varandra i tider av kris och krig. Nu är det dags för Sverige och Finland att ta samarbetet till nästa nivå, det är dags för finsk-svenska säkerhetsgarantier.

Skrivet i samarbete med:

Björn Bonsdorff ordförande, internationella utskottet
Svensk Ungdom, Finland
Joar Forssell förbundsordförande
Christoffer Karlsson säkerhetspolitisk talesperson
Liberala ungdomsförbundet, Sverige