Single Blog Title

This is a single blog caption

Dags att satsa på vägnätet

Insändare i ÅU 23.3

Just nu är det mycket tal om stora investeringar i infrastruktur som t.ex. entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors eller snabbtåget mellan Tammerfors och Helsingfors.  Många av dessa är viktiga investeringar som vi bör satsa på. Samtidigt får vi inte glömma att Finland är ett land med långa avstånd och att de flesta finländarna är beroende av bil.

Enligt Trafikledsverket så är ca 7000 km väg i Finland i dåligt skick i Finland. Minskningen av anslag till vägunderhållet har fortgått i många år och idag uppgår den så kallade reparationsskulden till 1,3 miljarder euro. Det känns nästan tragikomiskt att vi har en regering som leds av landsbygdens förespråkare Centern och att det samtidigt görs den minsta mängden ny beläggning på vägnätet sedan 1960-talet.

Det är alldeles klart att vägnätet är en ekonomisk utmaning, enligt sakkunniga skulle det behövas minst 300 miljoner till per år för att få vägarna i skick. Det här var något vi tampades med redan då jag jobbade på riksdagen som medarbetare och ansvarade för kommunikationsutskottet.

Samtidigt är det också viktigt att ta i beaktande den alternativa kostnaden. När vägarna är i dåligt skick så blir transportsträckor tidsmässigt längre för företag och arbetstagare vilket i sin tur sänker produktiviteten. Därför måste vi prioritera vägnätet och också fördomsfritt granska alternativa finansieringsmodeller. Det är även väldigt viktigt att vi gör allt vi kan för att stöda företagsamhet och höja sysselsättningsgraden så att vi får in mera resurser till statskassan.

För att hela Finland ska kunna leva och utvecklas behöver vi en fungerande infrastruktur för kunna ta oss fram. Transportsystemet måste vara robust och pålitligt – vi måste kunna lita på att vägarna är bra och säkra. En reparationsskuld på 1,3 miljarder är oacceptabel. Nästa regering måste göra vägnätet till en prioritet, det är dags att satsa på våra vägar.

Ida Schauman

Riksdagskandidat (SFP)