Single Blog Title

This is a single blog caption

Ansvarslöst av Nada Hope

Insändare i HBL 16.10.2015

Flyktingar Nytte Ekman talar för att stänga gränserna i en insändare (HBL 15.10). Ekmans artikel innehåller dock en del sakfel om såväl EU:s gemensamma asylsystem som om flyktingpolitik i allmänhet.

Stängda gränser har varit något som många har fört fram. Tanken är att Finland genom att stänga gränserna kan begränsa flyktingströmmen. Det Ekman och flera andra missar är att vi, oberoende av öppna eller stängda gränser, måste behandla samtliga ansökningar om asyl.

Asylrätten är en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna och alla ansökningar bör utredas. Att stänga gränsen till exempel till Sverige skulle endast göra livet svårare för alla de som rör sig över gränsen dagligen.

Ekman för också fram att man bör gå igenom de personer som finns på flyktingförläggningar. Det görs redan i dag av Migrationsverket, varje ansökan gås igenom och prövas i enlighet med finsk lagstiftning och internationella avtal. De personer som inte har en grund för sin ansökan returneras hem.

Ekman lyfter genomgående fram de negativa konsekvenser som flyktingar för med sig, dock utan att en enda gång berätta vilka dessa är. Ekman säger att hon inte är polis till utbildningen, vilket antyder att flyktingar skulle ha en koppling till brottslighet.

Polisen har dock upprepade gånger konstaterat att brottsligheten inte ökar vid flyktingförläggningar. Den har också flera gånger visat statistik på att majoriteten av de brott som begås av personer med utländsk bakgrund begås av personer som inte är bosatta i Finland och inte härstammar från de länder människor i dag flyr från.

Så länge det finns människor kommer det att finnas kriminalitet och det är klart att det finns personer som begår brott också bland flyktingar, precis som det finns det bland majoritetsbefolkningen. Den gruppen är dock mycket liten och att flyktingar generellt skulle föra med sig brottslighet stöds inte av statistiken.

Slutligen talar Ekman om flyktingar som åker från land till land och använder sig av sociala stöd. För det första har motiven bakom valet av mottagarland bland flyktingar undersökts flera gånger. Bland andra har Inrikesministeriet gjort en dylik undersökning som klart visar att social trygghet och stödsystem inte är en drivande faktor då asylsökande väljer land.
För det andra är så kallat asylshoppande inte möjligt inom EU eftersom Dublinförordningen hindrar att personer lämnar in ansökan i flera länder. Därför har trycket varit störst på gränsländer som till exempel Grekland.

Ekmans insändare baserar sig mera på urbana legender och okunskap än på fakta. Det är såväl skamligt som oroväckande att en organisation som säger sig jobba för flyktingar för fram en sådan text. Det gör att man ifrågasätter det verkliga målet med verksamheten.
Ida Schauman
Ordförande, SFP:s integrationspolitiska utskott